Ředitelská Akademie

Vše pro ředitele a jejich školy

Ředitele škol je potřeba podporovat, pomáhat jim, vzdělávat je, propagovat jejich práci a argumentovat jejich důležitost a nezastupitelnost pro každou školu.

Ředitelská Akademie

Vzděláváme u nás i u vás!

Sami jsme celoživotní pedagogové a potýkáme se stejnými problémy jako vy. Poradíme vám jak na ně – offline i online.

Ředitelská Akademie

Pomáháme a konzultujeme!

Řešíte specifický problém a hledáte individuální pomoc při hledání řešení? Jsme tu pro vás!

Ředitelská Akademie

Pomáháme a konzultujeme!

Řešíte specifický problém a hledáte individuální pomoc při hledání řešení? Jsme tu pro vás!

Co vám přináší ředitelská akademie?

  • Podporu ředitelů ve všech profesních etapách
  • Pomoc v běžných i neočekávaných situacích
  • Vzdělávání ředitelů, uchazečů o konkurz i zřizovatelů
  • Propagaci ředitelské práce
  • Argumentaci důležitosti osoby stojící v čele školy
  • Zlepšování podmínek pro vzdělávání našich dětí

Ozvěny našich akcí

{

Děkujeme manželům Trojanovým za dvoudenní seminář Formativní přístup v mateřské škole, který proběhl v naší mateřské škole v únoru a březnu 2023. Oceňujeme lidský přístup, erudovanost, velmi srozumitelné podání, spoustu zkušeností z praxe, interaktivní formu semináře, mnoho odkazů na literaturu a další odborné texty. Zároveň si vážíme možnosti ovlivnit obsah semináře dle našich potřeb, kdy jsme část školení věnovali problematice pedagogické diagnostiky, která s formativním přístupem úzce souvisí. S manželi Trojanovými jsme strávili 2 příjemné dny, všichni naši pedagogové ze školení odcházeli s nadšením. Věříme, že nabyté vědomosti a dovednosti budou pro všechny přínosem a naše MŠ tak bude pokračovat v dalším rozvoji formativního přístupu, nejen kvůli tomu, abychom šli s dobou a splňovali nejnovější kritéria hodnocení ČŠI, ale hlavně proto, že chceme, aby se u nás děti i dospělí rozvíjeli a cítili se dobře

{

Původně jsme pro celý sbor objednali jeden seminář a dnes dvojice M+V přijela počtvrté. Doporučuji, kudy chodím 🙂

{

Pane doktore, naši učitelé mne požádali, abyste za námi brzy přijel znovu...

{

Konečně někdo, kdo nám ředitelkám mateřinek rozumí...

{

Na Václavův seminář se už zase těšíme.

{

Musím se přiznat, že po dnešku uvažuji o naší škole úplně jinak. A to starostuji deset let!

Ředitelská akademie s.r.o.

Informace

Pro média

Kontakt

Žárovická 1642
190 16 Újezd nad Lesy
IČ: 09674497

Obchodní podmínky