O nás

Václav Trojan

Působil jako učitel na základní, speciální i střední škole, ale také jako ředitel gymnázia v Brně. Deset let působil jako vedoucí Centra školského managementu PedF UK, je autorem řady vzdělávacích programů a koncepcí. Dlouhodobě spolupracuje s ČŠI, NPI a řadou vzdělavatelů DVPP, je odborným garantem několika projektů MAP. Svoje zkušenosti a poznatky často předává na konferencích, má na svém kontě několik knížek, kromě toho má bohatou publikační činnost nejen odbornou, ale také popularizační s cílem propagovat hodnotu ředitelské práce široké veřejnosti a podporovat ředitele škol. V neposlední řadě je stále v terénu v kontaktu s pedagogickými pracovníky i zřizovateli.

Miluše Trojanová

Dlouhodobě se věnuje tématu zavádění inovací ve vzdělávání. Opírá se o více než dvacet let zkušeností, kdy aktivně učila v mateřské a základní škole, byla koordinátorem tvorby ŠVP a pracovala jako hlavní metodik pro primární a preprimární edukaci. Byla projektovou manažerkou a lektorkou v EDUkační LABoratoři, podílela se na přípravě a realizaci projektů Škola dotykem, Školka hrou, Zavádění formativního hodnocení a dalších. Je odborným garantem programů DVPP pro předškolní vzdělávání v oblastech čtenářské a matematické pregramotnosti. Působila také na ředitelské pozici ve společnosti Tutor a v rámci své pracovní pozice na MŠMT se věnovala problematice Dlouhodobých záměrů vzdělávání. Svou publikační činnost zaměřuje na rozvoj pregramotností u dětí v předškolním věku, je spoluautorkou metodických příruček Školka hrou. V současné době působí jako ředitelka mateřské školy.

Proč zrovna my?

  • Víme, co naši ředitelé potřebují
  • Umíme spojit teorii s praxí, stejně jako spojovat odlišnosti
  • Nikdo není lepší, máme čitelnou a související profesní historii
  • Známe kontext i konkrétní situace
  • Používáme stejný slovník, rozumíme si
  • Chodili jsme ve stejných botách, nabízíme osobní zkušenosti
  • Ředitelé o nás vědí, máme jejich důvěru a podporu
  • Jsme kontinuální a čitelní
  • Stát některé naše názory přijal ve strategických dokumentech
  • Vymýšlíme, komentujeme, navrhujeme řešení i přímo realizujeme

Ředitelská akademie s.r.o.

Informace

Pro média

Kontakt

Žárovická 1642
190 16 Újezd nad Lesy
IČ: 09674497

Obchodní podmínky