Odborné fórum předškolního vzdělávání IV. – úterý 12. listopadu 2024

Každý účastník obdrží osvědčení o absolvování akreditované akce, možno hradit ze šablon.

Těšíme se na vás 🙂

Registrace:

Zajistěte si svoje místo již nyní, přihlášení bylo právě otevřeno…

Místo setkání:

Dům Radost, nám. Winstona Churchilla 1800/2, Praha

Jen malý kousek od hlavního nádraží…

Hostitelé:

Mgr. Miluše Trojanová

PhDr. Václav Trojan, Ph.D.

Cena:

2500

Začínáme v 09.00, dobrá káva bude nachystána již v půl deváté...

Řečníci

 • v tuto chvíli upřesňujeme program,
 • zcela určitě se potkáte s prof. PhDr. Janem Háblem, Ph.D. a jeho pohledem na lidskost
 • pozvání přijala i Mgr. Hana Splavcová, Ph.D. z NPI, na podzim bude pravá chvíle informovat ředitelky mateřských škol o změnách v RVP PV
 • opět vystoupí PhDr. Irena Borkovcová z ČŠI
 • zajímavé téma přinese Milena Poeta, META
 • další vystupující budeme postupně upřesňovat

Témata, kterým se budeme v rámci odborného fóra věnovat:

 • mateřská škola jako dílna lidskosti
 • mateřská škola jako nepostradatelný, ale stále opomíjený základ vzdělávací soustavy
 • nová podoba RVP PV
 • doporučení ČŠI na zkvalitnění práce předškolních pedagogů (výstupy z inspekčních zpráv, konkrétní závěry a doporučení)
 • problematika vícejazyčných dětí v předškolním vzdělávání
 • ...a několik dalších zajímavých témat pro vás