Zavádění formativního hodnocení v mateřské škole

Formativní hodnocení není jen práce s cíli a kritérii. V navazujícím akreditovaném semináři se budeme věnovat zejména principům formativní zpětné vazby, motivační komunikaci podporující rozvoj dětí a jejich odpovědnosti za svoje učení.

Seminář umíme připravit na míru potřebám týmu vaší mateřské školy. Napište a přijedeme k vám v termínu, který vám bude vyhovovat…

Datum:

Podle zájmu na jaře a v létě 2024

Místo setkání:

Praha, Na Slupi 14 – prezenční setkání

Lektor:

Tandem zkušených lektorů

Mgr. Miluše Trojanová

PhDr. Václav Trojan, Ph.D.

Cena:

2500

Čím se budeme zabývat?

 • Formulací dlouhodobých a dílčích cílů a jejich reflexe
 • Vztahem mezi stanovováním cílů a hodnocením jejich dosažení
 • Významem stanovování kritérií a jejich vztahu k cílům a hodnocení
 • Sdílením vzdělávacích cílů – objasnění a sdílení vzdělávacích cílů a kritérií úspěšnosti
 • Způsoby kladení otázek – podněty k rozvoji myšlení, otázky vyššího řádu
 • Zpětnou vazbou – poskytování formativní nezraňující popisné zpětné vazby
 • Sebehodnocením – rozvoj zdravého sebepojetí a schopnosti objektivního sebehodnocení
 • Vzájemným hodnocením dětí – rozvoj schopnosti objektivního vrstevnického hodnocení

Co se naučíte?

 • Formulovat cíle konkrétních vzdělávacích aktivit
 • Vysvětlit vztah mezi stanovováním cílů a hodnocením jejich dosažení
 • Stanovovat a využívat přiměřená kritéria ve vztahu k cílům
 • Rozvíjet sebehodnocení a vrstevnické hodnocení jako faktor podpory procesu učení dětí
 • Popsat, v čem může být formativní přístup přínosný pro děti
 • Popsat 5 základních strategií formativního přístupu k učení a poznávání
 • Efektivně využívat konkrétní metody, techniky a nástroje v kontextu individuálních a věkových zvláštností dětí
 • Sestavit osobní plán zavádění metod, techniky či nástrojů formativního přístupu do své praxe
 • Používat formativní popisný jazyk zpětné vazby v rámci respektující komunikace
 • Podporovat děti v sebehodnocení a vrstevnickému hodnocení
 • Přemýšlet o vlivu hodnocení na proces učení

Co si s sebou odnesete do své praxe?

 • Příklady konkrétních metod, technik a nástrojů formativního hodnocení využitelné v předškolním vzdělávání
 • Dobré nápady pro vlastní osobní rozvoj
 • Příklady ověřené praxí