Zavádění formativního hodnocení v mateřské škole

Formativní hodnocení není jen práce s cíli a kritérii. V navazujícím semináři se budeme věnovat zejména principům formativní zpětné vazby, motivační komunikaci podporující rozvoj dětí a jejich odpovědnosti za svoje učení.

Datum:

Čtvrtek 20. října 2022

Místo setkání:

Praha, Na Slupi 14 – prezenční setkání

Lektor:

Tandem zkušených lektorů

Mgr. Miluše Trojanová

PhDr. Václav Trojan, Ph.D.

Cena:

2500

Čím se budeme zabývat?

 • Sdílením vzdělávacích cílů – objasnění a sdílení vzdělávacích cílů a kritérií úspěšnosti
 • Způsoby kladení otázek – podněty k rozvoji myšlení, otázky vyššího řádu
 • Zpětnou vazbou – poskytování formativní nezraňující popisné zpětné vazby
 • Sebehodnocením – rozvoj zdravého sebepojetí a schopnosti objektivního sebehodnocení
 • Vzájemným hodnocením dětí – rozvoj schopnosti objektivního vrstevnického hodnocení

Co se naučíte?

 • Popsat, v čem může být formativní přístup přínosný pro děti
 • Popsat 5 základních strategií formativního přístupu k učení a poznávání
 • Efektivně využívat konkrétní metody, techniky a nástroje v kontextu individuálních a věkových zvláštností dětí
 • Sestavit osobní plán zavádění metod, techniky či nástrojů formativního přístupu do své praxe
 • Používat formativní popisný jazyk zpětné vazby v rámci respektující komunikace
 • Podporovat děti v sebehodnocení a vrstevnickému hodnocení
 • Přemýšlet o vlivu hodnocení na proces učení

Co si s sebou odnesete do své praxe?

 • Příklady konkrétních metod, technik a nástrojů formativního hodnocení využitelné v předškolním vzdělávání
 • Dobré nápady pro vlastní osobní rozvoj
 • Příklady ověřené praxí