Souhrn nabízených témat pro konkrétní školu, tým či skupinu

Pro týmy jednotlivých škol, popř. jiné skupiny nabízíme rozvojové akce v těchto oblastech:

 • tvorba, inovace či změny chápání ŠVP jako cesty k příběhu školy
 • formativní přístup k učení žáků
 • hodnocení vzdělávacích výsledků žáků, (auto)evaluace postupů i celé školy
 • vize školy, vytvoření koncepce rozvoje školy jako společné dílo
 • spolupráce školy s jejími partnery, zejména se zřizovatelem
 • pojetí školy a její úloha v současné společnosti
 • vzdělávání jako budoucnost regionu

Obraťte se na nás se svým tématem či požadavkem, jistě najdeme řešení…

Datum:

Situaci přizpůsobíme vašim požadavkům a podmínkám

Místo setkání:

Dle domluvy prezenčně/online ZOOM

Lektor:

PhDr. Václav Trojan, Ph.D. a další domluvení odborníci podle tématu

Cena:

Čím se budeme zabývat

 • Skutečným nasloucháním Vašeho příběhu
 • Specifiky Vaší školy a celého Vašeho kontextu
 • Možnostmi práce s lidmi
 • Přetvářením ŠVP školy do jejího příběhu
 • Profesním rozvojem
 • Spoluprací školy a jejího zřizovatele
 • Dalšími tématy podle vašich potřeb a požadavků

Co si s sebou do praxe odneste?

 • Větší jistotu v sebe a svoji práci, rozšíření obzorů pedagogického působení
 • Vím, co mám dělat
 • Mám se na koho obrátit
 • Znám další prameny
 • Práce a život mne těší