Ředitelské kolegium – kontinuální přihlašování

Unikátní dlouhodobé ředitelské sdílení určené ředitelkám a ředitelům, které skutečně pomáhá a podporuje. Je možné se připojit do skupiny kolegyň a kolegů, popř. umíme připravit pro skupinu vedoucích pedagogických pracovníků z konkrétního regionu (nabídka nejen pro MAPy). Obraťte se na nás, kdykoli to budete cítit užitečné.

Datum:

Domluva ve skupině

Místo setkání:

Online ZOOM, prezenční setkání podle domluvy a možností členů skupiny

Lektor:

PhDr. Václav Trojan, Ph.D.

Cena:

5000

Čím se budeme zabývat

  • Skutečným nasloucháním vašich příběhů
  • Specifiky vašich škol a celého kontextu vzdělávání
  • Možnostmi práce s partnery školy i lidmi uvnitř škol
  • Přetvářením ŠVP školy do jejího příběhu
  • Profesním rozvojem členů skupiny a vzájemným obohacováním

Co si s sebou do praxe odneste?

  • Větší jistotu v sebe a svoji práci, rozšíření obzorů ředitelského působení
  • Vím, co mám dělat
  • Mám se na koho obrátit
  • Znám další prameny
  • Práce a život mne těší