Efektivní změna v prostředí školy – prezenční forma

Aktuální v období přípravy na revizi kurikula !!!

Podpora ředitelek a ředitelů škol a ostatních vedoucích pedagogických pracovníků v oblasti pochopení zásad změny, náměty jak zvládat odpor proti změně a porozumět jeho příčinám. Nedílnou součástí bude výměna zkušeností účastníků a využití inspirativních příkladů z autentického školského terénu. Seminář je založen na organickém spojení teorie s praxí.

Datum:

Již obsazeno, pro další zájemce vypíšeme na počátku školního roku 2024 – 2025

Místo setkání:

Praha, Na Slupi 14

Lektor:

PhDr. Václav Trojan, Ph.D.

Cena:

2500

Čím se budeme zabývat

  1. Poradíme, jak pracovat s týmem vašich pedagogů a snižovat jejich obavy
  2. Naučíme vás předcházet projevům syndromu vyhoření
  3. Zkusíme společně pochopit projevy nesouhlasu a další negativní reakce členů týmu
  4. Dáme návod, jak pracovat s konkrétními změnami, které lze v prostředí dnešní školy v blízké době očekávat nejen při revizi školního vzdělávacího programu
  5. Pomůžeme vám nastavit proces úspěšného zavedení změny přizpůsobený vaším podmínkám

Co si s sebou do praxe odneste?

  1. Poradíme, jak pracovat s týmem vašich pedagogů a snižovat jejich obavy
  2. Naučíme vás předcházet projevům syndromu vyhoření
  3. Zkusíme společně pochopit projevy nesouhlasu a další negativní reakce členů týmu
  4. Dáme návod, jak pracovat s konkrétními změnami, které lze v prostředí současné školy v blízké době očekávat nejen při revizi školního vzdělávacího programu
  5. Pomůžeme vám nastavit proces úspěšného zavedení změny přizpůsobený vaším podmínkám