Efektivní změna v prostředí mateřské školy – 7. dubna 2022 prezenční forma

Podpora ředitelů škol a ostatních vedoucích pedagogických pracovníků v oblasti pochopení zásad změny, pomoc s orientací v různých modelech, náměty jak zvládat odpor proti změně a porozumět jeho příčinám. Nedílnou součástí bude výměna zkušeností účastníků a využití inspirativních příkladů z autentického školského terénu. Seminář je založen na organickém spojení teorie s praxí.

Seminář je v případě zájmu možné realizovat i v online variantě (cena 1.900,- Kč)

Datum:

07.04.2022

Místo setkání:

Praha – Karlín

Lektor:

PhDr. Václav Trojan, Ph.D.

Mgr. Miluše Vondráková

Cena:

2500

Čím se budeme zabývat

  1. Poradíme, jak pracovat s týmem vašich pedagogů a snižovat jejich obavy
  2. Naučíme vás předcházet projevům syndromu vyhoření
  3. Zkusíme společně pochopit projevy nesouhlasu a další negativní reakce členů týmu
  4. Dáme návod, jak pracovat s konkrétními změnami, které lze v prostředí mateřské školy v blízké době očekávat nejen při revizi školního vzdělávacího programu
  5. Pomůžeme vám nastavit proces úspěšného zavedení změny přizpůsobený vaším podmínkám

Co si s sebou do praxe odneste?

  1. Poradíme, jak pracovat s týmem vašich pedagogů a snižovat jejich obavy
  2. Naučíme vás předcházet projevům syndromu vyhoření
  3. Zkusíme společně pochopit projevy nesouhlasu a další negativní reakce členů týmu
  4. Dáme návod, jak pracovat s konkrétními změnami, které lze v prostředí mateřské školy v blízké době očekávat nejen při revizi školního vzdělávacího programu
  5. Pomůžeme vám nastavit proces úspěšného zavedení změny přizpůsobený vaším podmínkám
Kategorie: ,