Cesta od hospitace k pedagogickému sdílení

Učitelé musejí sdílet společný příběh školy. Tradiční ředitelská hospitace často selhává na nedostatku času či obavách, přitom existují i jiné cesty, jak v rámci celého týmu sdílet pedagogickou koncepci, nápady, nebo o sobě jen více vědět. Učitelé nechtějí být sami a touží svoji práci ukázat i někomu jinému, než svým žákům.

Datum:

Nejbližší termín plánujeme na podzim 2023

Místo setkání:

Praha, Na Slupi 14

 

Lektor:

Prezenční seminář bude realizován v tandemu !!!

PhDr. Václav Trojan, Ph.D.

Mgr. Miluše Trojanová

Cena:

2500

Čím se budeme zabývat

  1. Ukážeme si, že lze hospitovat bez obav a zbytečné byrokracie
  2. Přesvědčíme, že vzájemné hospitace mezi učiteli jsou dobrou cestou
  3. Najdeme cestu ke smysluplnému sdílení
  4. Ukážeme, že spolupracující tým školy je pro ředitelku či ředitele poklad

Co si s sebou do praxe odneste?

  1. Dobrou náladu
  2. Přesvědčení, že hospitace nemusí být strašákem
  3. Inspirace a dobré nápady od ostatních