Vize školy nejen pro přípravu na konkurzní řízení

Cílem je uchazeče o funkci ředitele či začínající ředitele školy seznámit s principy tvorby vize, koncepce rozvoje školy a procesem jejich naplňování a průběžné evaluace. Cílem pro ostatní účastníky je celková práce s vizí, zapojení ostatních pracovníků do procesu tvorby, aktualizace, naplňování i průběžné evaluace vize a koncepce školy. 

Smyslem semináře je pomoci ředitelům škol, zřizovatelům i ostatním pedagogickým pracovníkům sestavit či aktualizovat vizi školy a smysluplně a účelně s ní pracovat.

Datum:

Podzim 2023, popř. podle domluvy

Místo setkání:

Praha, Na Slupi 14, popř. přímo v domluvené škole

Lektor:

PhDr. Václav Trojan, Ph.D.

Cena:

2500

Čím se budeme zabývat

  1. Ukážeme cestu k vizi školy
  2. Přesvědčíme o nezbytnosti zapojení celého týmu do této činnosti
  3. Pomůžeme vám nastavit proces úspěšného zavedení či inovace vize přizpůsobený vaším podmínkám

Co si s sebou do praxe odneste?

  1. Autentické příklady dobré praxe z institucí, které mají dobré zkušenosti
  2. Konkrétní zkušenosti ředitelek a ředitelů škol
  3. Desatero zajímavých rad a inspirací
  4. Možnost individuální konzultace s našimi odborníky