Spolupráce ředitele a zřizovatele – jaro 2022

Kdo má mít silnější váhu hlasu? Kdo je důležitější a kdo koho má vlastně poslouchat? Přijďte se přesvědčit o tom, že takto kladené otázky nemají smysl, že ředitel i zřizovatel mají svoje pevné místo v systému a záleží jen na nich, jak spolu budou komunikovat a zdali budou školu chápat jako společné dílo. Věříme, že to je možné…

Datum:

Termín realizace na základě domluvy regionální skupiny

Místo setkání:

Domluvené místo prezenčního setkání skupiny ředitelů a zřizovatelů

Lektor:

PhDr. Václav Trojan, Ph.D.

Cena:

2500