Ředitel školy jako základní faktor pedagogického vedení | individuální program

Cílem je ukázat účastníkům výhody plynoucí z vysoké míry kurikulární autonomie a možností ředitelů škol v této oblasti. Vzhledem k vývoji funkce ředitele bude hlavní důraz kladen právě na pedagogické vedení, jeho správné uchopení a provázání práce ředitele s učením všech žáků školy. Účastníci semináře budou spojovat teoretické poznatky se svými zkušenostmi, budou využívat autentické poznatky k diskuzím a zvýšení svých kompetencí v této základní oblasti práce ředitelky či ředitele školy.

Datum:

později

Místo setkání:

prezenční

Lektor:

PhDr. Václav Trojan, Ph.D.

Cena:

2500