Odborné fórum základního vzdělávání – ŠVP musí být příběhem každé školy II.

Školy se v současné době vyloženě topí v problémech a mnohdy ne vlastní vinou. Není to trochu černý humor přijít dnes s revizí kurikula, když se s neúměrným objemem učiva potýkají prakticky po celé covidové období?

Ředitelé škol, zástupci, koordinátoři ŠVP – víte si v tuto chvíli vůbec s revizí rady? Je tedy teď pravá chvíle bavit se o tom, co a jak chceme učit v základních školách a říci si, co pro to ve školách potřebujeme.

Zabraňme společně tomu, aby se revize nestala dalším formálním procesem, který vás spíše zatíží než aby reálně pomohl lepšímu rozvoji učení žáků!

Ale co s revizí, s tou možná ano, ale co implementace? Stane se povinně revidovaný školní vzdělávací program tentokrát opravdu příběhem vaší školy?

Změny ŠVP v IT se na podzim překlopí do režimu “povinné pro všechny”, ostatní oblasti mají následovat v nesmyslně krátké době. Dělejme užitečné věci a bavme se nejen o povinné revizi, ale celkově o ŠVP jinak a konečně se s tím přestaňme trápit.

Odborné fórum Ředitelské akademie přinese cenné podněty pro ředitele a jejich týmy, jak proces revize ŠVP a jeho úspěšnou implementaci do života školy zvládnout, aby vedl skutečně k lepšímu rozvoji učení žáků. Přijďte se s námi dozvědět, jak změnit ŠVP ve skutečný příběh vaší školy!

Odborné fórum je akreditováno v systému DVPP, č.j. MSMT- 7700/2021-2-345, účastníkům bude vystaveno Osvědčení o účasti.

Těšíme se na Vás.

Registrace:

Registrace je již otevřena (košík vpravo dole).

Přihlášeným účastníkům budou potřebné informace zaslány emailem.

Místo setkání:

Středa 11. května 2022, 9.00 hodin

Dům Radost, nám. Winstona Churchilla, Praha (vchod z ulice Siwiecova)

Hostitelé:

Mgr. Miluše Vondráková

PhDr. Václav Trojan, Ph.D.

 

Cena:

2200

V rámci odborného fóra se mimo jiné setkáte s těmito osobnostmi

  • zástupce MŠMT ČR (Martina Běťáková - aktuální situace ve školách z pohledu MŠMT)
  • členové expertního panelu revize RVP ZV (Jan Jiterský, Martina Tothová - Hlavní směry revize Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání)
  • zástupce vedení České školní inspekce (Tomáš Pavlas, kvalita základního vzdělávání, kritéria kvalitní školy)
  • zkušené ředitelky a ředitelé z terénu (Marie Gottfriedová, Radek Machatý, Jaroslav Volf a další)
  • další zajímaví hosté zabývající se smysluplným rozvojem digitální kompetence v rámci ŠVP (Václav Maněna, Pavel Matějíček, ...)

!!! Součástí programu bude vyhlášení Ceny Ředitelské akademie za rok 2022 !!!

Anotace vybraných příspěvků:

Mgr. Jan Grulich, člen Senátu Parlamentu České republiky a zároveň ředitel ZŠ a MŠ Trivium: Spojení veliké politiky a školního života není nereálné

Mgr. Marie Gottfriedová, ředitelka ZŠ Trmice: Škola, která baví a dává smysl - Žijeme ve světě, který se rychle mění. Přicházejí nové impulsy, které nás nutí posouvat se dál, přemýšlet jinak, vykročit ze zajetých stereotypů. Umí na tyto proměny společnosti a světa reagovat škola? Dokáže škola rozpoznat, v čem právě dnes spočívá její smysl? Umí škola pracovat se svými žáky tak, aby jim pomohla nalézt jejich místo v životě? Dokáže škola vybavit své žáky důležitými životními dovednostmi, aby si věděli rady a nebyli ztraceni? Těmto otázkám a snahou hledat na ně odpověď bude věnován příspěvek paní ředitelky

Mgr. Radek Machatý, ředitel ZŠ Zaječice: Propojování skutečného života a školy očima málotřídní školy - Rušení pracovních činností a pěstitelských prací, jako zbytečného přežitku, se nyní ukazuje lichým rozhodnutím. Sterilní prostředí placatých obrazovek nemůže vynahradit radost z podařeného díla. Rozdílné přístupy škol často souvisí s možnostmi praktické návaznosti činností na reálný život. Jaké se nabízí možnosti pro málotřídní školy? Jakým způsobem zapojit prvky pracovního vyučování napříč vzdělávacími oblastmi a ročníky. Zkušenosti ze ZŠ Zaječice v okrese Chrudim z činnosti a zavádění praktického života do školy a žáků.

Mgr. Bc. Jaroslav Volf, ředitel ZŠ Tomáše Šobra Písek: Je naše škola připravena na nový RVP ZV?

PhDr. Martina Tothová, MŠMT ČR: Hlavní směry revize Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání -  Příspěvek stručně seznámí posluchače a diskutující s účelem a obsahem dokumentu Hlavní směry revize Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP ZV). Jeho pracovní verze, která je určena k veřejnému připomínkování, byla zveřejněna na webových stránkách 21. 3. 2022. Je výsledkem práce Expertního panelu, ve kterém jsou zástupci institucí ve školství, odborníků na vzdělávání, pedagogů a dalších. Expertní panel slouží od 1. 9. 2021 jako poradní orgán Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti revize RVP ZV. Z hlediska obsahu budou představeny hlavní otázky, kterým se expertní panel věnoval, zejména: struktura RVP, klíčové kompetence a gramotnosti, jádrový a rozvíjející vzdělávací obsah, uzlové body, průřezová témata, rámcový učební plán a modelový školní vzdělávací program.

Mgr. Tomáš Pavlas, ČŠI: Kvalitní škola a školní vzdělávací program - ŠVP jako předpoklad nebo doklad kvality pedagogického vedení

Mgr. Václav Maněna, PhD., Pavel Matějíček: Kybernetická bezpečnost a digitální kompetence učitelů

PhDr. Václav Trojan, Ph.D., Ředitelská akademie: Pojďme otevřít učitelská srdce - Stále dokola říkám, že školní vzdělávací program musí být příběhem každé školy a že tento příběh má žít celý tým školy. Přicházející revize základního vzdělávání má velikou ambici. Všechny proklamace se ovšem musejí přetavit do každodenní poctivé práce ve škole, kterou budou dělat sami učitelé a ředitelé jejich školy. Příspěvek bude srozumitelně mluvit právě o cestě k příběhu...