Odborné fórum předškolního vzdělávání aneb Jaké je to být ředitelkou mateřské školy? | 11.11.2021

Po velkém zájmu o naše předchozí odborná fóra věnovaná ZŠ a ZUŠ jsme pro vás připravili další. Tentokrát se zaměříme na problematiku vedení mateřských škol. Odborné fórum přinese zajímavé podněty ze strany ČŠI, podněty pro probíhající aktualizace školních vzdělávacích programů, dalšími inspiracemi bude téma rozvoje jednotlivých pregramotností. Přijďte se inspirovat a sdílet svoje radosti i starosti napříč republikou…

Mezi vystupujícími hosty najdete osobnosti z prostředí mateřských škol, z ústředí České školní inspekce či z akademického světa – společně přinesou pestrobarevný vějíř názorů, námětů a inspirací.

Odborné fórum je akreditováno v systému DVPP, účastníkům bude vystaveno Osvědčení o účasti.

Pro vstup na odborné fórum bude nutné předložit doklad o platném očkování, případně platný negativní test v souladu s aktuálními epidemiologickými opatřeními.

Těšíme se na Vás.

Datum:

11.11.2021

Místo setkání:

Dům Radost, nám. Winstona Churchilla 1800/2, Praha 

Jen malý kousek od hlavního nádraží !!!

Hostitelé:

Mgr. Miluše Vondráková

PhDr. Václav Trojan, Ph.D.

 

Cena:

1990

Diskutovat s vámi budou

PaedDr. Michal Černý (MŠMT)
Mgr. Tomáš Pavlas (ČŠI)
Mgr. Pavel Zeman
doc. Martina Maněnová (UHK)
Mgr. Šárka Krátká Wagenknechtová (MŠ Jesenice, Národní kabinet SYPO)
doc. Irena Smetáčková (UK)
ing. Jana De Merlier (Dolní Břežany)
PhDr. Irena Borkovcová (ČŠI)
PhDr. Václav Trojan, Ph.D. (Ředitelská akademie)

Čím se budeme zabývat

  1. Podporou ředitelek mateřských škol a zviditelnění jejich práce;
  2. Obecnou podporou předškolního vzdělávání;
  3. Tématem ŠVP jako příběhu každé školy;
  4. Zvyšováním profesního sebevědomí pedagogických pracovníků MŠ;
  5. Předškolním vzděláváním v kontextu Strategie 2030+;
  6. Předškolním vzděláváním jako základním stupni vzdělávací soustavy.