Kvalitní pedagogický tým – zlaté vejce ředitele školy

Vzdělávacím cílem semináře je pomoci ředitelům škol a ostatním vedoucím pedagogickým pracovníkům pochopit základní zásady vedení lidí a týmů pedagogických pracovníků, využít specifik školského prostředí a nasměrovat tým ke spolupráci a společnému cíli.

Seminář je v případě zájmu možné realizovat i v online variantě (cena 1.900,- Kč)

Datum:

Počátek školního roku 2023-2024, popř. podle domluvy s týmem školy

Místo setkání:

Praha, Na Slupi 14, popř. přímo v domluvené škole

Lektor:

PhDr. Václav Trojan, Ph.D., podle potřeb školy možno přizvat další odborníky

Cena:

2500

Čím se budeme zabývat

  1. Ukážeme cestu ke kompaktnímu týmu škol
  2. Přesvědčíme o nezbytnosti poctivé práce s lidmi a možnostech jejího využití pro rozvoj školy
  3. Pomůžeme vám zdokonalit práci s lidmi přizpůsobenou vaším podmínkám

Co si s sebou do praxe odneste?

  1. Autentické příklady dobré praxe z institucí, které mají dobré zkušenosti
  2. Konkrétní zkušenosti ředitelek a ředitelů škol
  3. Desatero zajímavých rad a inspirací
  4. Možnost individuální konzultace s našimi odborníky