Funkční studium nejen pro ředitelky mateřských škol

Byla jste jmenována ředitelkou mateřské školy, chystáte se podat přihlášku ke konkurzu nebo vás zajímá podstata ředitelské práce? Potom se určitě brzy uvidíme, neboť Ředitelská akademie zahajuje po Novém roce unikátní akreditované funkční studium pro ředitelky mateřských škol (č.j. MŠMT- 14059/2021-4-566).

Sledujte  naše webové stránky, přihlásit ke studiu se můžete už nyní objednávkou kurzu.

Datum: 

Zahájení 20. ledna 2022

Místo setkání: Praha

Prezenční setkávání + samostudium

Lektoři: odborníci z autentického vzdělávacího terénu

Odborný garant – PhDr. Václav Trojan, Ph.D.

Cena:

9500

Co u nás najdete?

 • lektory s dlouhou praxí v autentickém prostředí škol
 • program speciálně zacílený na specifika předškolního vzdělávání
 • přirozené spojování teorie, předpisů a strategií s praxí
 • lidi připravené vás podporovat a pomáhat vám
 • odrazový můstek pro svůj dlouhodobý profesní rozvoj
 • skutečnou podporu předškolního vzdělávání jako nezbytného základu vzdělávací soustavy 

Proč si vybrat tento program? 

 • připraví vás na práci ředitelky
 • podpoří vaše profesní i lidské sebevědomí
 • zbaví vás obav
 • najde nové kolegyně a spřízněné duše
 • přesvědčí, že to nejdůležitější ve škole jsou děti, nikoli paragrafy a čísla

Obsah studia

 • základní právní předpisy a jejich aplikace ve školství
 • pracovní právo
 • financování školy
 • organizace školy a pedagogického procesu
 • stáže v mateřských školách

Stáže budou realizovány ve vybraných školách účastníků vzdělávacího programu, popř.  ve školách lektorů. Každá stáž bude mít svoje zacílení v souladu s probíranými tématy, v jejím průběhu budou spojována tato témata s autentickým prostředím školy a praktickými příklady. Účastníci stáže budou mít k dispozici záznam o průběhu, který jim umožní efektivní využití času stráveného na stáži a jehož doplňováním si vytvoří podklad pro závěrečnou reflexi všech absolvovaných stáží. 

Závěrečná reflexe stáží bude součástí závěrečné zkoušky a jejím cílem bude právě spojení teorie s praxí, uvědomění si specifik navštívených škol, možné zobecnění a využití v praxi jednotlivých účastníků.