Formativní hodnocení v praxi mateřské školy

Formativní hodnocení je velikým tématem poslední doby. Dobré hodnocení mohu ovšem poskytnout až poté, kdy budu mít stanoveny cíle pedagogického působení, promyšleny metody i kritéria hodnocení. Proto raději používáme termín formativní přístup k učení dětí.

Přijďte se seznámit se základy formativního přístupu, pomůže ve vaší pedagogické práci a bude přínosný zejména dětem.

Datum:

Čtvrtek 6. října 2022

Místo setkání:

Praha, Na Slupi 14 – prezenční setkání

Lektor:

Tandem zkušených lektorů

Mgr. Miluše Trojanová

PhDr. Václav Trojan, Ph.D.

Cena:

2500

Čím se budeme zabývat?

 • Významem stanovování vzdělávacích cílů v kontextu naplňování ŠVP
 • Formulací dlouhodobých a dílčích cílů a jejich reflexe
 • Vztahem mezi stanovováním cílů a hodnocením jejich dosažení
 • Významem stanovování kritérií a jejich vztahu k cílům a hodnocení
 • Sebehodnocením a vrstevnickým hodnocením a jeho významem pro učení dětí

Co se naučíte?

 • Formulovat cíle konkrétních vzdělávacích aktivit
 • Vysvětlit vztah mezi stanovováním cílů a hodnocením jejich dosažení
 • Stanovovat a využívat přiměřená kritéria ve vztahu k cílům
 • Rozvíjet sebehodnocení a vrstevnické hodnocení jako faktor podpory procesu učení dětí

Co si s sebou odnesete do své praxe?

 • Příklady konkrétních metod, technik a nástrojů formativního hodnocení využitelné v předškolním vzdělávání
 • Dobré nápady pro vlastní osobní rozvoj
 • Příklady ověřené praxí