Autoevaluace není zbytečnost ani přepych – jaro 2022

Pohled na práci školy zevnitř může být obohacující, jen se zamyslet nad jeho správnou podobou. Autoevaluace není zbytečná věc, protože přináší impulsy od samotných pracovníků školy. Navíc ji lze spojit s vnějším hodnocením a zajistit zajímavé spojení vnitřního hodnocení s kritérii kvalitní školy.

Datum:

jaro 2022, popř. podle domluvy s týmem školy

Místo setkání:

Praha – Karlín, popř. přímo v domluvené škole

Lektor:

PhDr. Václav Trojan, Ph.D.

Cena:

2500

Čím se budeme zabývat

  1. Ukážeme cestu k logické a smysluplné evaluaci
  2. Přesvědčíme o nezbytnosti autoevaluace a možnostech využití pro rozvoj školy
  3. Pomůžeme vám nastavit proces úspěšného zavedení či inovace autoevaluace přizpůsobený vaším podmínkám

Co si s sebou do praxe odneste?

  1. Autentické příklady dobré praxe z institucí, které mají s autoevaluací dobré zkušenosti
  2. Konkrétní zkušenosti ředitelek a ředitelů škol
  3. Desatero zajímavých rad a inspirací
  4. Možnost individuální konzultace s našimi odborníky